คณะกรรมการอำนวยการโครงการบูรณาการสวัสดิการ
ที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการเปิดรับจอง
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำหรับ 5 โครงการ

ทั้งนี้ ระบบจะลบประวัติการจองของผู้ไม่ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
ในแปลงที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแล้ว
เพื่อให้สามารถดำเนินการจองแปลงที่อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาได้

สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ลำดับสำรอง
ที่ไม่ประสงค์จะรอคิวในแปลงที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแล้ว
และมีความประสงค์จะจองแปลงที่อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลารับจอง
สามารถลบประวัติการจองได้ด้วยตนเองและดำเนินการจองแปลงที่อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาได้
โดยจะไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิลำดับสำรองในโครงการเดิมได้อีก


ขอรับสิทธิการจองคอนโดด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ผ่านระบบเครือข่ายในไม่กี่ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการ


รูปภาพจำลองทั้งหมดเพื่อการโฆษณาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ
ของโครงการที่ส่งมอบที่ระบุไว้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า