ขอขยายเวลาการเปิดขอรับสิทธิลงทะเบียน
เป็นระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2563

สำหรับโครงการที่ยังมีผู้ลงทะเบียนไม่ครบจำนวนยูนิตที่เปิดจอง ดังนี้

1. จังหวัดนนทบุรี โครงการตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
โครงการตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
2. จังหวัดนครราชสีมา โครงการตำบลในเมือง อำเภอเมือง
3. จังหวัดขอนแก่น โครงการตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง


ขอรับสิทธิการจองคอนโดด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ผ่านระบบเครือข่ายในไม่กี่ขั้นตอน

รายละเอียดโครงการ


รูปภาพจำลองทั้งหมดเพื่อการโฆษณาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ
ของโครงการที่ส่งมอบที่ระบุไว้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า