โครงการสวัสดิการฯ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุแปลง สฎ.736 ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาณาเขตติดต่อ ด้านทิศเหนือ จด ถนน คสล. ด้านทิศใต้ จด คลองขุดพระพินิจ ด้านทิศตะวันออก จด แม่น้ำตาปี ด้านทิศตะวันตก จด ถนนลาดยาง

ชื่อโครงการ : โครงการสวัสดิการฯ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เลขที่โฉนด : สฎ.736
สถานะ : Close จำนวนผู้ลงทะเบียน : 29
ที่อยู่ : บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ขนาดที่ดิน : 7 ไร่ 1 งาน 42.5 ตารางวา
สิ่งปลูกสร้าง : อาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 7 ชั้น พื้นที่อาคารรวม : 3,960 ตร.ม.
จำนวนห้อง : 76 ยูนิต ขนาดพื้นที่ใช้สอยยูนิต : 40 ตร.ม.
จำนวนที่จอดรถ : 33 คัน หมายเหตุ :
ราคา : 999,999 บาท แผนผังอาคาร : คลิกเพื่อไปยังหน้าผังอาคาร

รูปภาพเพิ่มเติม


โครงการอื่นๆที่เปิดอยู่