ผังอาคาร

งานออกแบบเบื้องต้นโครงการสวัสดิการที่พักอาศัย ฯ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

* รูปภาพจำลองทั้งหมดเพื่อการโฆษณาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการของโครงการที่ส่งมอบที่ระบุไว้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ภายในห้องชุดไม่รวม เฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่งภายใน